Цены

PIEMINEKĻA cenā  IR iekļauts:

  1. Klasiskā teksta gravēšana vienai personai / šrifts - Times New Roman
  2. Izstrādājuma nogādāšana līdz objektam
  3. Izstrādājuma uzstādīšana objektā

PIEMINEKĻA cenā NAV iekļauts:

  1. Objektā esošā akmens / betona izstrādājuma demontāža
  2. Demontētā akmens / betona izstrādājuma izvešana
  3. Citi papildus darbi, kas saistīti ar kapa vietas ierīkošanu, labiekārtošanu, sakopšanu, u.t.t.
  4. Atļauja transporta iebraukšanai kapsētā
  5. Atļauja darbu veikšanai kapsētā.